Fagartikler

Suicidologi no 3/2008, s 26-27 ”Om kutting og bedring: å våge å tro på egne krefter”

Tidsskrift for psykisk helsearbeid no 1/2009, s 69-75 ”Holder du deg unna skarpe ting? – om å få det bedre – inni meg”

Tidsskrift for den norske legeforening nr 8, 2009, s 780 “Legen som skalv på hendene mens han sydde”

Tidsskrift for norsk psykologforening, nr 5, 2010, s 426-27: ”Hun mørke som ikke sier noe”.

Bivrost/Medlemsblad landsgruppa av psykiatriske sykepleiere, nr 2, 2010, s. 14-16: “Samtalens trøst i stedet for blodets trøst”.

Suicidologi no 3/2010, s 21-22: “De resterende 10 prosent håp. Om å holde seg i live – tross alt.”

Tidsskrift for den norske legeforening nr 5/2011 s 484-485: ”For å kunne være sammen med menneskene rundt meg”

Tidsskrift for norsk psykologforening nr 11, 2011 s. 1099-1101: ”Om mot – i meg”

Tidsskrift for Den norske legeforening nr 23/2011 s. 2372 : ”Ønsket om å lindre smerte, ønsket om å forhindre smerte”

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 1/2012, s 62-67: ”Vi vil gjerne hjelpe deg – om tvang og tillit i forhold til selvskading”

Tidsskrift for norsk psykologforening 9/2012, s 890-892: ”Smerte som motivasjon”

Suicidologi 3/2012 s 38-39: “Er det kaffe i himmelen?”