Selvskadingens dynamikk

isbn:987-82-15-01133-2

Baksidetekst:

”Jeg har sydd 2891 sting. Det er smerte i det, en hjelpeløshet, en ensomhet, en ulidelig sorg og et sinne, fordi alt er vondt, fordi denne sorgen er så vond og fordi ingen kan ta den bort”

Fra bokens kap 3

Selvskadingens dynamikk handler om personers egenopplevelser av indre smerte og om hvordan de forholder seg til denne smerten ved å kutte seg og lage arr. Gjennom nyansering og utdypning av psykologiske prosesser bak det selvpåførte arret, ønsker forfatterne å bidra med økt forståelse om selvskading.

Forfatteren Kristin Ribe skriver nådeløst om egen erfaring med å kutte seg og om veien fra å uttrykke seg med arr til å kunne bruke ord. Ribe beskriver hvordan ulike møter, med psykisk helsevern og med venner, gradvis hjalp henne til å få det bedre.

Basert på egen forskning og kliniske erfaringer gir psykolog Anita Moe ny verdifull kunnskap om hva det å skade seg betyr for ungdom og voksne, om hvordan de opplever at det hjelper og ødelegger, og om veien fra å kutte seg mindre og å mestre livet bedre. Til sammen gjør de dette til en viktig og nytenkende bok om selvskading.

Universitetsforlaget 2007

Se også:

Foredragsliste med tilbakemeldinger