Ut av selvskading. Veier til forståelse

image

ISBN 978-82-450-1459-4

Omtale

«Et mektig epos som fortjener en stor leserskare. Her kommer den lidendes stemme tydelig fram – helt uten tilføyelser eller kritiske kommentarer fra den faglige medforfatter. Boken makter å berøre meg som leser på tross av lang fartstid i fagområdet, og kanskje er det nettopp derfor den hever seg over andre fagbøker. Viktigst av alt er imidlertid at den klarer å formidle håp i alt det dystre.»

Dag Willy Tallaksen, førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

«Kristin Ribe fortel om korleis ho endeleg fekk den hjelpa ho trengte for å bli sin eigen gode venn. Lars Mehlum er spesialist i behandling av menneske som sjølvskadar. Desse to spesialistane bidrar med kvar sitt perspektiv, for at vi kan forstå litt meir. Som terapeut for personar som sjølvskadar, har eg ofte opplevd at eg møter døyve øyrer når eg snakkar om håp. Da har eg hatt ein fantasi om å kunne hale ei som Kristin ut av skapet mitt, peike på henne og sei «Sjå sjølv! Det nyttar!»»

Heidi Bjørnerem, overlege, Distriktspsykiatrisk senter Molde

Anmeldelser

«Forfatter Kristin Ribe har sammen med professor dr.med. Lars Mehlum skrevet en til tider rystende og samtidig opplysende og viktig bok om dette alvorlige samfunnsproblemet. (…) Kristin Ribes essays gir på en ærlig, nesten brutal måte, innsikt i et plaget sinn.»

Sykepleien, Kjetil Skotte

 

«Et gripende innblikk i hvordan det oppleves fra innsiden. (…) beskriver overbevisende (…) løfter fram noe av det komplekse i selve behandlingsformen.»

Suicidologi, Guro Flinterud

 

«Forfatterne fører oss på innsiden av noe som på utsiden kan framstå som underlig. Begge to klarer å beskrive selvskading slik at man faktisk kan forstå hva dette kan gå ut på, og hva det kan gjøre med en person.»

Tidsskrift for Den norske legeforening, Bente Sommerfeldt