Karen Blixen (sagt i søvn)

Du skal ikke have flere Bøger i dit Eje
end at de alle kan forenes i Een.