Skrivekurs

 • Høst 2010, sammen med Ellen Grimsmo Foros. 12 deltagere etter søknad, 6 ganger a 2 timer. Evaluering: 8,6 av 10
 • Vår 2011, sammen med Arild Vange, 15 deltagere etter søknad, 6 ganger a 2 timer. Evaluering: 8,4 av 10
 • Høst 2011: sammen med Arild Vange, 21 deltakere etter søknad (2 grupper med hver 11 og 10 deltakere), 6 ganger a 3 timer. Evaluering, 8,9 av 10
 • Vår 2012 Sammen med Kristin Lian Berg.
 • Ungdommens kulturmønstring 2012, Fylkesmønstring og Landsmønstring
 • Den kulturelle skolesekken 2012
 • Høst 2012 sammen med Harald Nortun
 • Høst 2013 sammen med Harald Nortun. I Trondheim (6 ganger) og i Steinkjer (3 ganger)
 • Vår 2014 sammen med Harald Nortun. Fordypningskurs.
 • Vår 2014 Ungdommens kulturmønstring. Landsmønstringa.
 • Høsten 2014. Sammen med Harald Nortun. (6 kvelder a 3 timer)
 • Vår 2015 Ungdommens kulturmønstring Hedmark
 • Vår 2016 Gjestelærer
 • Høst 2016 Fordypningskurs: Struktur i store tekster.
 • Vår 2017 Kim-senteret i Trondheim
 • Vår 2018 NTNU: Gjestelærer
 • Høst 2018 sammen med Bendik Vada: Ungdomskurs
 • Vår 2019 sammen med Harald Nortun: Skrivekurs for pårørende
 • Vår 2020 Kreativitets-trim (korona-løsning): 4 dager med 6 oppgaver på nett, besvart innen 3 timer, så individuell tilbakemelding på Skype eller telefon
 • Høst 2020 Fordypningskurs: Hvordan skrive varierte tekster i én bok